Anasayfa Kuruluşu  İlk yerleşenler Köyümüz hakkında Fotoğraf Albümleri Harp zamanı Hikayeleri İletişim
Fotoğraf Albümleri
Videolar
  Vefat edenler
Destekleyenler
  Atasözü şiir mani
  Yörükler ve rumeli
  Duyuru ve ilan
Muhtar ve azalar
Önceki muhtarlarımız
Komşu köyler
Nükteler
Resmi linkler
Kardeş siteler

 
 

HARP ZAMANINDA KÖYÜMÜZ                      

  Köyümüz insanı vatanperver ve misafirperverdir. Her Türk vatandaşı gibi vatanı için ölmesini de bilmiştir. Dedelerimiz Yemen'de, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşmışlardır.

   Ülkemiz işgal altındadır. Eli silah tutan her erkek askerdedir. Köyde sadece birkaç yürüyemeyen yaşlı erkek, kadınlar ve çocuklar kalmıştır. İşte bu dönemde Eskişehir Savaşı'nda  cephane taşımak için köyümüz kadınları öküzleri ve kağnı arabalarıyla birlikte orduya yardım etmek için Fatma Çavuş önderliğinde sabahleyin erkenden Boyalıçam Mevkii’nden köylüler tarafından uğurlanır.(Nallıhan Beydilli köyü taraflarında orduya cephane taşıyarak yardımcı olurlar.) Ak Ajans'tan alınan bir haberde 12 kişinin ismi geçmektedir.

Bunlar; İnönü Nahiyesi'nin Kuzfındık Köyü'nden

       

1. Ali kerimesi Alime (Elime)

2. Selim kızı Şükriye                                             

3. Hacı Osman kızı Fatma (Fadime Çavuş)

4. Musa kızı Aişe                                                    

5.Mehmet Ali kızı Hafize (Hanife)

6. Ferid kızı Fatma        

7. Mehmet kızı Ümmühan

8. Hacı Mustafa kızı Fatma

9. Veli Onbaşı kızı Aişe (Eşe)

10. Manav İbrahim Kızı Fatma

11. Ali kızı Aişe (Eşe)

12. Manav Hasan kızı Fatma Hanımlar’dır.    

Bu isimleri yazılı 12 kadın ifa ettikleri vatana hizmetlerden dolayı birer “harb madalyası” ile taltif edilmişlerdir. Bu kadınlardan müteşekkil erzak kolu kumandanlığını ifa eden Fatma Onbaşı'nın da çavuşluğa terfii icra edilmiştir. 

    Köyümüzde bir iki yaşlıya sordum harbe gidip de dönmeyenleri. Köyümüzden 60 kişi harbe gitmiş. Ancak geri dönebilenler 12 kişidir. Bu isimsiz kahramanların çoğu Çanakkale Harbi'nde şehit olmuş. Bazılarınınsa nerede şehit olduğu, nerede  kaldığı bilinmemektedir.

  Her haneden 2 veya 3 kişi harpte kalmış.  Bazılarının isimleri şöyledir;

1. Çiloğlanlar’dan 3 şehit: Mustafa oğlu Mehmet, Mustafa oğlu Hamit ve  Mustafa oğlu Selim,

2.  Deliibramlar’dan (Ebelerden) 2 şehit: İbrahim oğlu Selim, Osman oğlu Mehmet.

3. Nadirler’den 2 şehit: Hacı Garib’in oğlu ve Abdi

4. Veli Onbaşı'lardan 1 şehit: Veli oğlu Selim,

5. Hüssemler’den 2 şehit: Ahmetoğlu Hüssem  ve Hüssem oğlu Hurşit,

6. Cin Aliler’den 1 şehit: Cin Ali oğlu Süleyman,

7. Berberler’den 2 şehit: Mustafa oğlu Ahmet ve Mehmet oğlu Mustafa,

8. Hacı Mustafalar 3 sehit: Mustafa oğlu İbrahim, Mustafa oğlu Mehmet ve Mustafa oğlu Emin,

9. Manavoğulları’ndan 1 şehit:  ……….

10.Yunuslar’dan (Koca Yusuflar) 3 şehit: Yusuf oğlu Ahmet, Yusuf oğlu Hüseyin, Yusuf oğlu Şaban,

11. Halil Hocalar’dan 2 şehit: Halil oğlu Mehmet Ali, Halil oğlu Yahya,

12. Kavalcılar’dan 1 şehit: Hüseyin oğlu Halil,

13. Hacı Kurular’dan 1 şehit: İbrahim oğlu …………

14.Hacı Hasan Aliler’den 1 şehit:Halil oğlu  Molla Hasan

15.Hacı Aliler’den 1 şehit: Hacı Ali oğlu Mustafa

16.Ciciberberler'den 1 şehit: ………..   

17.Karaaliler'den (Mestanlar’dan) 1 şehit:Ali oğlu Aziz Murat Adana’nın babası

18.Habiller'den 1 şehit: Hacı Hasan oğlu Mustafa (Çanakkale'de şehit)

19.Mestanlar’dan 1 şehit: Şakir.

20.Çelikler’den 1 şehit: ………….

21.Soğancılar'dan 1 şehit: ………….